Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak No: 13 Çukurambar / ANKARA
444 66 62

Çocuk Ürolojisi Tedavi Tabloları


Tablo 1: Çocuklarda kullanılan önemli bazı analjeziklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Asetaminofen (parasetamol)

10-15 mg\kg\doz, 4-6 saatte bir oral

Iv infüzyon formu:

> 33 kg çocuklarda: Her defasında 15 mg/kg, günde en fazla dört defa uygulanabilir. Her bir uygulama en az 4 saat aralıkla yapılmalıdır.

Vücut ağırlığı 10-33 kg arasında olan çocuklarda: Her uygulamada 15 mg/kg günde dört kereye kadar yapılabilir. Maksimum günlük doz 60 mg/kg’ı, toplamda da 2 gramı aşmamalıdır.

Miadında doğmuş yenidoğanlar, bebekler ve < 10 kg olan çocuklarda: Her uygulama için doz yarıya düşürülerek (7.5 mg/kg) günde dört kereye kadar yapılabilir.

Tablet: 500,650 mg

Çiğneme tableti: 80, 160 mg

Fitil: 100, 120, 200, 240, 325, 350 mg

İv infüzyon: 10 mg\ml 100 ml flakon

Not: Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde kontrendikedir. 24 saatte 5 dozdan fazlası kullanılmamalıdır. Böbrek hastalığı olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Asetaminofen + Kodein

Kodein içeriğine göre doz: 0.5-1 mg\kg\doz, 4-6 saatte bir oral

 

Tablet: parasetamol (500 mg) + kodein fosfat (10 mg) + kafein (30 mg) veya parasetamol (300 mg) + kodein fosfat (7.5 mg) + kafein (30 mg)

Kapsül: parasetamol (300 mg) + kodein fosfat (10 mg) + klorfeniramin maleat (2 mg)

İbuprofen

 

5-10 mg\kg\doz, 6-8 saatte bir oral

 

Süspansiyon: 100 mg\ 5 ml

Tabletler: 200, 300, 400, 600, 800 mg

Jel: % 5 ve % 10’luk

Not: Aspirin aşırı duyarlılığı, hepatik\renal yetmezliği, gastrointestinal sistem hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır

Asetil salisilik asit

10 mg/kg/doz, 4-6 saatte bir, oral veya

2 yaşına kadar 3-4x50 mg,

2-7 yaş arasındakilere 3-4x100 mg

7 yaşından büyüklere 3-4x200 mg

 

Tablet: 80, 100, 300, 450, 500 mg

Enterik tablet: 100, 150, 300, 500 mg

Efervesan tablet: 300 mg aspirin, 330 mg aspirin+200 mg Vit C, 400 mg aspirin+240 mg Vit C

 

Kombine tablet: 500 mg aspirin+50 mg kafein, 400 mg aspirin+50 mg kafein+9.6 mg kodein, 250 mg aspirin+200 mg asetaminofen+50 mg kafein, 300 mg aspirin+200 mg asetaminofen+300 mg Vit C

Morfin 

Yenidoğan: 0.05-0.2 mg\kg\doz, im\iv 4 saatte bir

Çocuk: 0.1-0.2 mg\kg\doz im\iv 2-4 saatte bir

Ampul: 10 mg\ml, 20 mg\ml

Tablet: 10, 30, 60, 100 mg

Not: Solunum ve merkezi sinir sistemi depresyonuna yol açabilir. < 2 ay bebeklerde im enjeksiyon yaparken dikkatli olmalıdır.

 

Tablo 2: Çocuklarda ameliyat sonrası ağrı yönetiminde kullanılabilecek diğer ilaçlar 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

NARKOTIK OLMAYAN ANALJEZİKLER

Diklofenak

1-1.5 mg\kg, 8-12 saate bir

Tablet: 50 ve 75 mg

Draje: 50 mg

Jel: 30 mg 30 gr jel, %1 jel, %5 jel

 

Not: Nefrotoksik ve gastrointestinal yan etkiler oluşturabilir. 6 yaşından büyük çocuklarda tercih edilmelidir.

Ketorolak

0.2-0.5 mg/kg, 6 saatte bir,

toplam doz < 2 mg/kg/gün olmalı ve en fazla 5 gün kullanılmalıdır 

Ampul: 30 mg/ml iv/im

Ketamin

< 2 mg/kg (im)

< 1 mg/kg (iv, epidural)

Ampul: 500 mg flakon

Metamizol (dipiron)

10-15 mg/kg (maksimal 40 mg/kg total)

Günde 4 kez verilebilir

 

Tablet: 500 mg

Damla: 500 mg

Supp: 1000 mg

Ampul: 250 mg/5 ml, 500 mg/ml,

1000 mg/2 ml, 2500 mg /5 ml

Not: Agranülositoz riski vardır, bir çok ülkede çocuklarda kullanımı onaylanmamıştır

NARKOTIK ANALJEZİKLER

Tramadol

2-3 mg\kg\doz (damla)

1-2 mg\kg\doz (oral tablet)

1.5-3 mg\kg\doz (rektal)

0.75-2 mg\kg\doz (im)

2-2.5 mg\kg\doz (iv)

0.1-0.25 mg\kg\saat infüzyon

 

Damla: 100 mg 10 ml

Kapsül: 50 mg

Tablet: 100 mg retard tb, 100 mg efervesan tb

Ampul: 100 mg

Not: Mide bulantısı, kusma, kaşıntı ve döküntü yan etkileri olabilir. PG sentezini inhibe etmez. İntramuskuler enjeksiyon çocuklar için önerilmez. IV infüzyonu yavaş dikkatli yapılmalıdır. Epilepsili çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kodein

1 mg\kg, tek doz oral

Kapsül: 300 mg

Not: Tek doz uygulamalardan sonra solunum depresyonu gözlenmemiştir. Antitusif etkisi de mevcuttur.

Diklofenak + Kodein

 

Tablet: 50 mg Diklofenak + 50 mg Kodein

Nalbufin

< 3 aylık bebeklerde: 0.05 mg\kg  iv

> 3 aylık: 0.05-0.10 mg\kg iv, 4-6 saatte bir

Ülkemizde bulunmamaktadır

Piritramid

0.05-0.10 mg\kg iv, 4-6 saatte bir

Ülkemizde bulunmamaktadır

Dekstrometorfan

1 mg\kg

Ülkemizde klorfeniramin ve psödoefedrinle veya parasetamol, askorbik asit ve  fenilefrin ile kombine şekilde bulunmaktadır

 

Petidin (meperidin)

Premedikasyonda; 1.5-2 mg\kg im

Analjezik kullanımda; 1 mg\kg iv

Ampul: 100 mg

Fentanil

1-2 mikrogram\kg iv

Dilaltı tablet: 100, 200, 400, 800 mikrogram

Pastil: 200, 400, 800 mikrogram

Flaster: 12, 25, 50, 75, 100 mikrogram

Ampul: 0.1 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml, 0.5 mg/10 ml, 5 mikrogram/10 ml, 5 mikrogram/2 ml

Ampul: 2 mg, 5 mg

Buprenorfin

3-5 mg/kg iv.

Dilaltı tablet: 2 mg/0.5 mg, 8 mg/2 mg

Flaster: 35, 52.5, 70 mikrogram

Pentazosin

1 mg/kg im

0.5-0.75 mg/kg iv

Ülkemizde bulunmamaktadır

Not: küçük çocuklarda iv yoldan verdikten sonra solunumu takip edilmelidir

 

 

 Tablo 3: Lokal anesteziklerin çocuklarda uygulanan dozları ve klinik özellikleri

 

Lokal anestezik

%

Doz

mg/kg

Maksimum doz mg/kg

Etkisinin başlaması

(dk)

Etki süresi

(saat)

Lidokain

2-10

5

7.5

10-15

0.75-2

Prilokain

2

5

7.5

15-25

0.75-2

Bupivakain

0.5

2

2.5-3

20-30

2.5-6

 

 


Tablo 4: Çocuklarda kullanılan önemli bazı lokal anesteziklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Lidokain

5 mg\kg\doz (sade)

7 mg\kg\doz (1:200.000’lik epinefrin ile birlikte)

% 2’lik ampül: 20 mg/ml: 2 ml’lik ve 5 ml’lik ampülleri toplam 40 ve 100 mg lidokain

 % 10’luk ampül: 100 mg/ml: 5 ml'lik ampülleri toplam 500 mg lidokain :  %10’luk aerosol solüsyonunu: her püskürtmede 10 mg lidokain uygular

Prilokain

5 mg\kg\doz

7 mg\kg\doz (1:200.000’lik epinefrin ile birlikte)

 % 2’lik ampül: 20 mg\ml

Not: Methemoglobinemi riski nedeniyle 6 aylıktan küçük çocuklarda prilokain enjeksiyonu önerilmez.

Bupivakain

Maksimum tek doz bolus 2.5-3 mg\kg

Maksimum infüzyon 0.4-0.5 mg\kg\saat (10-20 mg\kg\gün)

Neonatal dozu: 0.2-0.25 mg\kg\saat (5-6 mg\kg\gün)

% 0.5’lik ampül: 5 mg\ml

Not: Epidural anestezi uygulamalarında kardiak arrest yapabildiğinden dikkatli kullanmak gerekir.

Levobupivakain

1-2.5 mg\kg tek doz epidural

0.2-0.4 mg\kg\saat iv devamlı uygulama

Ampul: 25 mg/10 ml, 50 mg/10 ml ve 75 mg/10 ml

Ropivakain

1-2.5 mg\kg tek doz epidural

0.2-0.4 mg\kg\saat iv devamlı uygulama

İnfüzyon solüsyonu 2 mg\ml

Ampul: 2mg/ml, 7.5 mg/ml, 10 mg/ml

 

 

 

Tablo 5. Çocuklarda parenteral tedavide kullanılan antibiyotikler ve dozları

 

Antibiyotik

Doz

Ampisillin

100-200 mg\kg, üç dozda, adölesanlarda 3-6 g, 3-4 eşit dozda

Amoksisilin

20-40 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Tikarsilin

80 mg/kg/gün, üç veya dört doza, yeni doğanda iki doza bölerek

Piperasilin

300 mg/kg/gün, üç veya dört doza bölünerek

Sefazolin (1. kuşak)

50-100 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Seftazidim (3. kuşak)

100-150 mg/kg/gün, iki veya üç dozda, adölesanlarda 2-6 g, 2-3 eşit dozda

Sefotaksim (3. kuşak)

100-200 mg/kg/gün, üç veya dört dozda, adölesanlarda 3-6 g, 2-3 eşit dozda

Seftriakson (3. kuşak)

50-75 mg/kg, bir veya iki doza bölünerek

Aztreonam

90 -120 mg/kg/gün, üç veya dört doza bölünerek

Gentamisin

5 mg/kg/gün, adölesanlarda 3-5 mg/kg/gün, maksimum 400 mg

Amikasin

15-22.5 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Tobramisin

5 mg/kg/gün, adölesanlarda 3-5 mg/kg/gün, maksimum 400 mg

Netilmisin

5.5-8 mg/kg/gün, iki veya üç doza bölünerek

 

  


Tablo 6. Çocuklarda oral tedavide kullanılan antimikrobial ilaçlar ve dozları

 

Antimikrobiyal ilaç

Doz

Ampisilin

100-200 mg/kg/gün, dört doza bölünerek, adölesanlarda 3-6 g, 3-4 eşit dozda

Amoksisilin

50-100 mg/kg/gün, üç doza bölünerek, adölesanlarda 1.5-6 g, 2-3 eşit dozda

Ampisilin + sulbaktam

50-100 mg/kg/gün, dört doza bölünerek

Amoksisilin + klavulanat

45-60 mg/kg/gün (oral), üç doza bölünerek

60-100 mg/kg (iv), üç doza bölünerek

Adölesanlarda 3.6-6.6 g (iv), 3 eşit dozda

Sulfonamidler

 

 

Trimetoprim-sülfametaksazol 

Trimetoprim 5-6 mg/kg/gün, iki doza bölünerek Adölesanlarda 320 mg/gün 2 eşit doza bölünerek

 

Sülfisoksazol

120-150 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Sefalosporinler

 

 

Sefaleksin (1. kuşak)

25-100 mg/kg/gün, dört doza bölünerek

 

Sefuroksim aksetil (2. kuşak)

20-30 mg/kg/gün, üç doza bölünerek

Adölesanlarda 0.5-1 g üç eşit doza bölünerek

 

Sefiksim (3. kuşak)    

8-12 mg/kg/gün, tek dozda

Adölesanlarda 400 mg bir veya iki eşit doza bölünerek

 

Sefprozil (3. kuşak)

7.5-15 mg/kg/gün, iki doza bölünerek

 

Sefpodoksim proksetil (3. kuşak)

8-10 mg/kg/gün, tek dozda.

Adölesanlarda 400 mg bir veya iki eşit doza bölünerek

 

 


Tablo 7. Çocuklarda proflakside kullanılan antimikrobial ilaçlar ve dozları

 

Antimikrobiyal ilaç

Doz

Trimetoprim + Sülfametaksazol

Trimetoprim; 1-2 mg/kg/gün, tek dozda

Nitrofurantoin  

1 mg/kg, tek dozda

Ampisilin     

10-15 mg/kg/gün, tek dozda

Amoksisilin

10 mg/kg/gün, tek dozda

Sefaklor

10 mg/kg/gün, tek dozda

Seftibuten

2 mg/kg/gün, tek dozda

Sefuroksim aksetil

5 mg/kg/gün, tek dozda

Sefaleksin

5-10 mg/kg/gün, tek dozda

Sefiksim

2 mg/kg/gün, tek dozda

 

 Tablo 8: Çocuklarda kullanılan önemli bazı antibiyotiklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Trimetoprim (TMP)-Sulfametaksazol (SMS)

TMP dozu:5-10 mg\kg\gün, 12 saatte bir oral,

Adölesan: 320 mg/gün, 12 saatte bir

İYE profilaksisi: 1-2 mg\kg\gün

Süspansiyon: 40\ 200 mg \5 ml

Tablet: 80\400 mg,

Fort tablet: 160\800 mg Ampul: 80\400 mg

Not: Yeni doğanda kernikterusa yol açabilir, ilk 2 ay tedavi ve proflakside önerilmez. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Ampisilin

 

Yeni doğan:

   Postanatal yaş: <7 gün:

      <2000 g: 50 mg\kg\gün, 12 saatte bir im\iv

      >2000 g: 75 mg\kg\gün, 8 saatte bir im\iv

   Postnatal yaş: >7 gün:

      <2000 g: 75 mg\kg\gün, 8 saatte bir im\iv

      >2000 g:100 mg\kg\gün, 6 saatte bir im\iv

İnfantlar ve çocuklar: 100-200 mg\kg\gün, 6 saatte bir im\iv \oral

Adölesan 3-6 g/gün, 3-4 eşit doza bölünerek

İYE profilaksisi: 10-15 mg\kg \gün

Süspansiyon: 125, 250 mg\5 ml

Kapsül:250 mg, 500 mg

Tablet: 500 mg ve 1 gr

Ampul: 250, 500 mg ve 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Amoksisilin

 

50-100 mg\kg\gün, 8 saatte bir oral

Adölesan 1.5-6 g/gün, 3 eşit doza bölünerek

İYE profilaksisi: 10 mg\kg \gün

Süspansiyon:125, 200, 250, 400 mg\5 ml Kapsül: 250, 500 mg

Tablet: 500 mg, 1 gr

Ampul: 250, 500 mg ve 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Ampisilin + sulbaktam

50-100 mg\kg\gün, 6 saatte bir oral

Süspansiyon: : 125, 250 mg\5 ml

Tablet: 375 ve 750 mg

Ampul: 250, 500 mg, 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Amoksisilin + klavulanat

 

<40 kg:20-40 mg\kg\gün, 8 saatte bir oral

>40 kg:250-500 mg, 8 saatte bir oral

veya

45-60 mg/kg/gün (oral), üç doza bölünerek

60-100 mg/kg (iv), üç doza bölünerek

Adölesanlarda 3.6-6.6 g (iv), 3 eşit dozda

Süspansiyon:156.2, 228.5, 312.5, 457 mg\5ml

Tablet:625 mg, 1 gr

Ampul: 1200 mg

Not: Diyare gelişim insidansı tek başına amoksisilin kullanımından daha fazladır.  Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Sefaleksin

 

 

Çocuk: 50-100 mg\kg\gün, 6 saatte bir

Yetişkin:250-500 mg, 6 saatte bir oral

Süspansiyon:250 mg\5 ml

Kapsül:250 mg

Tablet:500 mg, 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Sefazolin

 

 

Neonatal:

   Postnatal yaş: <7 gün: 40 mg\kg\gün, 12 saatte bir

   Postnatal yaş: >7 gün:

      <2000 g: 40 mg\kg\gün, 12 saatte bir  

      >2000 g: 60 mg\kg\gün, 8 saatte bir

İnfantlar (>1 ay) ve çocuklar: 50-100 mg\kg\gün, 8 saatte bir

Ampul: 250, 500 mg, 1 gr

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Sefuroksim aksetil

Çocuklar: 20-30 mg\kg\gün, 8 saatte bir oral

Süspansiyon: 125 mg\5 ml

Tablet: 125, 250, 500 mg

Ampul: 250, 500, 750, 1500 mg

Seftazidim

Çocuklar: 100-150 mg\kg\gün, 8-12 saatte bir im\iv

Ampul: 500 mg, 1, 2 gr

Sefotaksim

Çocuklar: 100-200 mg\kg\gün, 6-8 saatte bir im\iv

Ampul: 500 mg, 1, 2 gr

Seftriakson

İnfant ve çocuk: 50-75 mg\kg\gün, 12-24 saatte bir im\iv

Yetişkin:1-4 g\gün, 12-24 saatte bir im\iv

Ampul: 250, 500 mg, 1 gr

Sefiksim

Çocuklar: 8-10 mg\kg\gün, günde tek veya iki eşit doz

Süspansiyon:100 mg\5 ml

Tablet: 400 mg

Sefprozil

Çocuklar: 7.5-15 mg\kg\gün, 12 saatte bir

Süspansiyon:250 mg\5 ml

Tablet: 500 mg

Sefpodoksim proksetil

Çocuklar: 8-10 mg\kg\gün, 12 saatte bir

Süspansiyon:40, 50, 100 mg\5 ml

Tablet: 100, 200 mg

Aztreonam

 

Neonatal:

   Postanatal yaş: <7 gün:

      <2000 g: 60 mg\kg\gün, 12 saatte bir im\iv   

      >2000 g: 90 mg\kg\gün, 8 saatte bir im\iv

   Postnatal yaş: >7 gün:

       <2000 g: 90 mg\kg\gün, 8 saatte bir im\iv  

       >2000 g:120 mg\kg\gün, 6 saatte bir im\iv

Çocuklar: >1 ay; 90-120 mg\kg\gün, 6-8 saatte bir im\iv

Ampul: 500 mg, 1 gr

Not: Kistik fibrozisli hastalarda doz azaltılmalıdır. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Gentamisin

 

 

Yenidoğan: 2.5 mg\kg\doz iv\im

Çocuklar: 6-7.5 mg\kg\gün 8 saatte bir iv\im

Yetişkinler: 3-5 mg\kg\doz 8 saatte bir iv\im

Ampul: 20, 40, 80, 120, 160 mg

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Amikasin

 

Yenidoğan: 75 mg\kg\doz iv\im

Çocuklar:15-22.5 mg\kg\gün, 8-12 saatte bir iv\im

Ampul: 100, 250, 500 mg

Not: İnfüzyon oranı; yenidoğan: 1-2 saat, çocuk: 30-60 dakikada. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Tobramisin

 

 

Yenidoğan: 2.5 mg\kg\doz iv\im

Çocuklar:6-7.5 mg\kg\gün 8 saatte bir iv\im

Yetişkinler:3-5 mg\kg\doz 8 saat bir iv\im

Ampul: 20, 80 mg

 

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Netilmisin

Çocuklar:5.5-8 mg\kg\gün 8-12 saatte bir iv\im

 

Ampul: 50, 150, 400 mg

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Siprofloksasin

 

 

1-17 yaş arası : 20-30 mg\kg\gün, 12 saatte bir iv, maksimum doz 400 mg olmalı

20-40 mg\kg\gün, 12 saatte bir oral, maksimum 750 mg olmalı

Tablet:250, 500, 750 mg,

Modifiye salım tableti: 500 mg, 1 gr

Enfüzyon: 100, 200 mg

Not: 16-18 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.  Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Nitrofurantoin

 

Çocuk  > 2 ay 3-5 mg\kg\gün, 12 saatte bir oral

İYE profilaksisi: 1 mg\kg\doz

Süspansiyon:25 mg\5 ml

Kapsül:50 mg

Not: 2 aylıktan küçük çocuklarda kullanımı kontrendikedir.  Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır

Tetrasiklin

Çocuk > 8 yaş, 25-50 mg\kg\gün, 6 saatte bir oral

Kapsül:250, 500 mg

Not: Dişlerde diskolarasyona neden olduklarından, bebeklere ve 8 yaşından küçük çocuklara vermekten kaçınılmalıdır.

Doksisiklin

Çocuk > 8 yaş, vücut ağırlığı;

   > 45 kg; 4.4 mg\kg\gün, ilk gün 12 saatte bir, sonra günde 1 kez 100 mg

   < 45 kg; 2.2 mg\kg\gün dozu ilk gün 12 saatte bir, sonra günde tek doz

Kapsül:100 mg

Not: Dişlerde diskolarasyona neden olduklarından, bebeklere ve 8 yaşından küçük çocuklara vermekten kaçınılmalıdır.

 ANTİANAEROBİK VE ANTİPROTOZOAL İLAÇLAR

Metronidazol

Anaerobik enfeksiyonlar:

30 mg\kg\gün, 6 saatte bir iv\oral

Amebiyaziste:

30-40 mg\kg\gün, 8 saatte bir

Giardiaziste:

   2-5 yaş arası: günlük doz 250 mg,

   5-10 yaş arasında: 375 mg

   10-15 yaş arasıda: 500 mg

Tablet:250, 500 mg

Vajinal ovül: 500 mg

Suspansiyon: 50, 125, 200 mg\5 ml

İnfüzyon: 500 mg

Ornidazol

Anaerobik enfeksiyonlar:

20 mg\kg\gün, 12 saatte bir

Amebiyaziste:

35-50 mg\kg\gün, 8 saatte bir

Giardiaziste:

15 mg\kg\gün, 8 saatte bir

Tablet:250, 500 mg

Vajinal tablet: 500 mg

Ampul: 500 mg

 

ANTİFUNGAL İLAÇLAR

Amfoterisin B

 

Mesane irrigasyonu: 1 litre steril su veya sorbitol\mannitol içinde 15-50 mg\gün 

İnfant ve çocuklar:

   Test dozu: 0.1 mg\kg\doz iv (maksimum 1 mg), 30-60 dakikada

   Başlangıç dozu (eğer test dozu tolere edilirse): 0.25 mg\kg\gün

   İstenilen doza ulaşıncaya kadar günlük doz kademeli olarak arttırılır; her bir sonraki gün 0.25 mg\kg’lık artış yapılmalıdır.

   İdame dozu:0.25-1 mg\kg\gün, her doz 2-6 saatte infüze edilir.

Ampul: 50 mg\10 ml, 100 mg\20 ml’lik flakonlar

Not: Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

Flukonazol

Çocuk(3-13 yaş):

Yükleme dozu:10 mg\kg iv\oral

İdame dozu (yükleme dozunun başlangıcından 24 saat sonra): 3-6 mg\kg\gün, iv\oral

Kapsül:50, 100, 150, 200 mg

Suspansiyon: 50 mg\10 ml

İnfüzyon solüsyonu: 100 mg\50 ml

Not: Oral ve iv dozları eşittir. Renal bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır.

 

 

Tablo 9: Çocuklarda kullanılan önemli bazı antienüretiklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Desmopressin asetat

Enürezis  (> 5 yaş): 120-240 mikrogram; doz hastanın kilosu ve yaşına göre değişken­lik göstermez.

Melt tablet: 60, 120 mikrogram

Nazal sprey: % 0.1 mg/ml

İmipramin

 

Enürezis (>5 yaş):

İlk doz: 1.7 mg\kg\gün; akşam tek dozda 10-25 mg oral

Artış dozu: 1-2 hafta aralıklarla 10-25 mg\doz, yaşa uygun maksimum doza kadar attırılır.

Tablet:10,25 mg

 

Not: Maksimum doz: 6-12 yaş arası: 50 mg\gün, 12-14 yaş arası:75 mg\gün veya 2 mg\kg\doz.

 

 


Tablo 10: Çocuklarda kullanılan önemli bazı antikolinerjiklerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Oksibutinin

Çocuk: < 5 yaş; yıl olarak yaş = ml\gün, 8 veya 12 saatte bir

             > 5 yaş; 0.2 mg\kg\gün, 8 saatte bir oral

Tablet: 5 mg

Şurup:5 mg\5 ml

Tolterodin

Çocuk: 0.1 mg\kg, günde iki kez

Tablet:1, 2 mg

Kapsül: 4 mg

 

 


Tablo 11. Çocuklarda inmemiş testis tedavisinde kullanılan önemli bazı ilaçların dozları ve piyasada bulunan formülasyonları

 

İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

İnsan koryonik gonadotropini (hCG)

 

 

Çocuklar:

100 İU\kg haftada bir im., 4 hafta süreyle veya

 < 10 kg; 1000 İU

10-20 kg arası; 1500 İÜ

>20 kg; 2500 İÜ

Ampul: 500, 1500, 2000 ve 5000 İU

Not: Maksimum toplam doz 6000-9000 İÜ’yi geçmemeli

 

 

 Tablo 12: Çocuklarda kullanılan önemli bazı laksatif ve purgatiflerin dozları ve piyasada bulunan formülasyonları 


İLAÇ

DOZU

PİYASADA BULUNAN ŞEKLİ

Mineral yağ (sıvı vazelin)

5-11 yaş arası:5-20 ml\gün

12 yaş üstü: 15-45 ml\gün

Sıvı:200 ml

Not: Beş yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Bisakodil

Oral:

3-12 yaş arası: 5-10 mg veya 0.3 mg\kg\doz, tek doz

Fitil:

< 2 yaş:5 mg\gün, tek doz

3-12 yaş arası: 5-10 mg\gün, tek doz

Tablet: 5 mg

Fitil: 5,10 mg

Senna

 

Oral:

Çocuklar: 10-20 mg\kg\doz,

Rektal:

> 27 kg çocuklar: yarım fitil, yatmadan önce

Tablet:7.5, 20 mg

Draje: 12 mg

Şurup:2 mg\5 ml (75, 150, 250 ml)

Laktuloz

< 1 yaş: tedavi ve idame dozu 5 ml\gün

1-6 yaş: tedavi 5-10 ml, idame 5-10 ml

7-14 yaş: tedavi 15 ml, idame 10-15 ml

Şurup:670 mg\ml (100, 250, 500 ml)