Böbrek Kanserlerinde Robot; Robotik Radikal Nefrektomi, Robotik Parsiyel Nefrektomi

Böbrek Kanserlerinde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Böbreğin etrafındaki yağ dokusuyla birlikte tümüyle çıkartılmasında (radikal nefrektomi) 3 seçenek vardır. Açık, laparoskopi ve robotik cerrahi.
 
Açık Nefrektominin Dezavantajları Nelerdir? 
Açık cerrahi ile böbreğin tümüyle çıkartılmasında büyük kesilere ihtiyaç vardır. Bazen büyük böbrek kanserlerinde kitleyi çıkarabilmek için 12. kaburga kemiğinin alınması da gerekebilir. Ameliyat sonrasında yaralanan bu kas ve sinirler nedeniyle, kesi yerinde uzun süreli ağrı ve uyuşukluk hissi olmakta ve yara geç iyileşmektedir. Ayrıca gelişebilecek kesi yeri fıtığı da hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
 
Laparoskopik Nefrektomi Nedir?
Bu teknikte sadece 3 ya da 4 delikten yerleştirilen çalışma kanalları (trokar) vasıtasıyla vücut içine gönderilen teleskop ve ince cerrahi aletler kullanılarak açık cerrahideki işlemlerin aynısı yapılmaktadır. Ancak bu işlem iki boyutlu yapıldığı için öğrenimi zor ve deneyim gerektiren ve bir işlemdir.   
 
Robotik Böbrek Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Robotik böbrek kanseri ameliyatına klasik laparoskopik yöntemle başlanır. Öncelikle hastanın karın bölgesine 4 adet bir santimetreden küçük kesiler yapılır. Sonrasında bu kesilerden karın içine robot kollarının ulaşmasını sağlayan trokarlar yerleştirilir. Ameliyat sonrası içeriden çıkarılacak tümörlü doku ya da dokular özel bir poşet içerisine yerleştirilir. Yapılan küçük kesiler çok az daha büyütülerek bu bölgeden dışarıya alınır.
 
Robotik Böbrek Kanseri Ameliyatının Avantajları Nelerdir?
Robotik böbrek kanseri ameliyatında diğer yöntemlere göre çok daha az kanama olur. Hastalara uzun bir kesi yapılmadığı için hastaların ameliyat sonrası ağrıları ve ağrı kesici ihtiyaçları daha az olur. Hastalar normal günlük hayatlarına çok daha kısa süre içinde dönerler. Hastaların vücutlarındaki yara yeri izi daha küçük olur. Kanserli doku çıkarıldıktan sonra kalan böbrek dokusunun fonksiyonları daha iyi korunur. Açık ameliyatlar sonrasında ameliyat bölgesinde oluşabilen şekil bozuklukları ve fıtıklaşmalar robotik cerrahi operasyonları sonrası oluşmaz.

Robotik Parsiyel Nefrektomi Ameliyatı Nedir?
Robotik yöntem; 3 boyutlu, yüksek çözünürlüklü, 12 kat büyük görüntülü ve cerrahın elinin titreme etkisini ortadan kaldıran özellikleri ile dokular daha ayrıntılı görüntülenip kanserli ve kansersiz dokuların ayrıştırılması daha mükemmel sağlanmaktadır. Böbreğin tamamen çıkartıldığı nefrektomide açık, laparoskopik ve robotik tekniğin kanser cerrahisi sonuçları birbirine benzemektedir. Ancak böbreğin kanserli kısmının çıkartılıp sağlam kısımlarının bırakıldığı parsiyel nefrektomi dediğimiz ameliyatta, robotik cerrahi oldukça tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir (Resim 1). Bu yöntem özellikle 4 cm ve daha ufak çaptaki böbrek tümörlerinde rahatlıkla uygulanabilmektedir (Resim 2). 
 Resim 1:
Robotik parsiyel nefrektomi tekniğinde sadece böbrekteki kanserli doku çıkartılır, sağlam böbrek dokusu korunur.


 Resim 2: Sol böbreğinde yaklaşık 4 cm’lik kitlesi olan (soldaki resim kırmızı ok) ve robotik parsiyel nefrektomi ile ameliyatı çıkarttığım kanser dokusu 
Ancak robotik cerrahide edinilen tecrübelerin etkisiyle 6-7 cm çapındaki böbrek kitlelerine de bu yöntem uygulanabilir hale gelmiştir (Resim 3 ve 4).  İlaveten böbreğin içindeki tümörlü alan çıkartıldıktan sonra oluşan doku boşluğunun ve yaralanan damarlar ile idrar kanallarının onarılmasında robot işimizi çok kolaylaştırmaktadır.Resim 3: Robotik sağ parsiyel nefrektomi için hastanın pozisyonu ve trokarların yerleştirilmesi

 Resim 4: Sağ böbreğinde yaklaşık 7 cm’lik kitlesi olan bir hastamızdan (sağdaki resim beyaz ok) robotik parsiyel nefrektomi ile çıkarttığım kanser dokusu

 
Robotik Böbrek Kanseri Ameliyatının Riskleri ve Komplikasyonları Nelerdir?
Robotik böbrek kanseri ameliyatının bütün diğer ameliyatlarda olduğu gibi anesteziye bağlı olarak bazı riskleri bulunmaktadır. Bu riskleri değerlendirmek ve en aza indirmek için ameliyat öncesi tüm hastalar anestezi hekimi tarafından değerlendirilmektedir. Bu ameliyata bağlı bazı komplikasyonlar da gelişebilir. Çeşitli sebeplerden dolayı böbreğin sadece bir kısmının alınması planlanmasına rağmen böbreğin tamamının alınması gerekebilir. Ayrıca olası yapışıklıklar ve cihazın çalışmaması sebebiyle açık ameliyata dönülmesi gerekebilir.
 
Robotik Böbrek Kanseri Ameliyatında Doktorun Önemi Var Mıdır?
Ürolojik tüm ameliyatlarda olduğu gibi ameliyatı yapan doktorun tecrübeli olması çok önemlidir. Robotu kontrol eden sonuçta bir cerrahtır Başarılı ve daha sorunsuz bir ameliyat için robotik cerrahide uzman bir doktora ameliyat olmak gerekir.