Çocukların Böbrek Patolojilerinde Robot; Robotik Parsiyel Nefrektomi, Robotik Heminefroüreterektomi, Robotik Nefroüreterektomi, Robotik üreteroüreterostomi, Robotik Basit Nefrektomi, Robotik Radikal Nefrektomi

Renal Duplikasyon Anomalisi Nedir?

Böbreklerin genelde birer adet üreter adı verilen ve idrarı mesaneye (idrar torbası) taşıyan tüp şeklinde yapıları vardır. Bazen, bir böbrek iki ayrı kısımdan oluşabilir ve her iki böbrek kısmının da ayrı ayrı üreterleri olabilir. Bu olgularda çeşitli sebeplerle böbreğin bir kısmında idrar drenajının blokajı, böbrek fonksiyonunda etkilenme, enfeksiyon veya idrar inkontinansı karşımıza çıkabilir. Bu anomalilerde aileye sunulan minimal invaziv cerrahi seçenekleri robotik veya laparoskopik parsiyel nefrektomi (böbreğin bir kısmının çıkartılması), heminefroüreterektomi (böbreğin bir kısmı ile o kısma ait üreterin birlikte çıkartılması) ve robotik veya laparoskopik üreteroüreterostomidir (üreterin birini diğer üretere ağızlaştırmak).   

                                             

Çalışmayan (Non-fonksiyone) Displastik Böbrekler Nedir?

Kız veya erkek çocuklarında anne karnındaki gelişim esnasında böbrekler düzgün gelişmeyebilir veya hiç gelişmeyebilir. Bu böbreklerin oluşumuna neden olan faktörler aynı zamanda, üretilen az miktardaki idrarın boşaltımını da bozabilir. Sonuçta idrar durağan hale gelir ve bu da ağrı, kronik enfeksiyon, böbrek taşı ve nadiren de yüksek tansiyona neden olabilir. Bu böbrekler laparoskopik (laparoskopik basit nefrektomi/ nefroüreterektomi) veya robotik olarak (robotik basit nefrektomi/ nefroüreterektomi) çıkartılabilir (Resim 1 ve 2).
Resim 1: Çalışmayan ve küçülmüş (atrofik) sol böbreği olan ve robotik sol nefroüreterektomi operasyonu yaptığımız bir çocuk olgumuzda robotik trokarların yerleşimi ve hastanın pozisyonu


Resim 2: Robotik yöntemle çıkarttığım nefroüreterektomi materyali

 

Çocukta Böbrek Tümörleri Görülür Mü?

Böbrekte anormal büyümeler iyi veya kötü huylu olabilir (Resim 3). Çocuklarda nadir olsa da böbrek tümörleri minimal invaziv olarak robotik veya laparoskopik olarak çıkartılabilir.  Tümörün büyüklüğü ve lokalizasyonuna göre parsiyel veya radikal nefrektomi gerekebilir. Parsiyel nefrektomi yapıldığında sadece tümör çıkartılmaktadır. Radikal nefrektomide ise tüm böbrek çıkartılmaktadır.  

Resim 3: Bir yaşındaki bir olgumuda sol böbrekte 10 cmlik kitle (kırmızı yıldız), patolojisi kistik nefroma olarak geldi 

 

Çocuklarda Laparoskopik Nefrektomi/Heminefroüreterektomi Güvenilir Midir?

Çocuklarda laparoskopinin güvenli ve etkili olduğu kanıtlanmıştır ve en çok tercih edilen yöntemdir. Nefrektomi operasyonu yönünden laparoskopik teknik açık yöntemle karşılaştırıldığında, hastanede kalış ve ağrı kesici kullanım süresi açısından daha avantajlıdır. Ancak laparoskopik operasyonların, özellikle de küçük bebeklerde ve heminefroüreterektomi gibi komplike ameliyatlardaki uygulanabilirliği hala deneyimli ve yüksek hacimli merkezlerle sınırlıdır.

Çocuklarda Robotik Nefrektomi/Heminefroüreterektomi Güvenilir Midir?

Her ne kadar literatürde çocuklarda bu türden robotik ameliyatlar geniş serilere ulaşmamış olsa da; kabul edilebilir komplikasyon oranları, üç boyutlu yüksek kalite ve çözünürlükte görüntü sağlaması, geniş manevra yeteneği sağlaması, tremoru ortadan kaldırması ve ergonomik oluşu gibi avantajıyla robotik cerrahiye yönelim artmaktadır. Birçok yazar çocuk yaş grubunda robotik parsiyel ve basit nefrektominin uygulanışını rapor etmişlerdir.

Ben çocuklarda hem laparoskopik hem de robotik nefrektomi operasyonunu yapıyorum. Ancak cocuklarda robot kullanımının nefrektomi gibi bir organın çıkartıldığı girişimlerde maliyet ve hasta tarafından beklenen fayda açısından sorgulanabileceğini, bu nedenle de laparoskopik nefrektominin daha makul bir tedavi seçeneği olacağını düşünüyorum. Robotik sistemdeki etkin görsellik ve artan cerrahi becerinin damarsal yaralanma riskini azalttığını, bu nedenle basit nefrektomiden ziyade, teknik olarak zor bir operasyon olan parsiyel nefrektomide veya heminefroüreterektomide robotu kullanmanın daha makul bir seçenek olduğunu düşünüyorum.

Yirmi iki aylık bir erkek çocukta her iki tarafında çift üreteri, iki taraflı alt sisteme reflüsü olan ve solda alt sistemi çalışmayan bir çocuk olguda sağ çift sisteme robotik üreteral reimplantasyon, sola ise sol heminefroüreterektomi operasyonunu robotik olarak yaptım (Resim 4).

Resim 4: İki taraflı üreter duplikasyonu ve alt sistemlere reflüsü olan ve 22 aylık bebek olgumuzun sol hemi-nefroüreterektomi eksizyon materyali 


Robotik Böbrek Ameliyatında Doktorun Önemi Var mıdır?

Ürolojik tüm ameliyatlarda olduğu gibi ameliyatı yapan doktorun tecrübeli olması çok önemlidir. Robotu kontrol eden sonuçta bir cerrahtır Başarılı ve daha sorunsuz bir ameliyat için robotik cerrahide uzman bir doktora ameliyat olmak gerekir.