Gömük Penis

Gömük penis nedir?

Penis normal boyutta olmasına rağmen, çevre deri tarafından gizlenmesine bağlı, dışarıdan bakıldığında küçük görülmesi durumudur. Gömük (buried) penis, saklanmış (hidden, concealed) pe­nis de denir. Çoğunlukla küçük penis ile ka­rıştırılır. Gömük peniste, penisin küçük olması söz konusu değildir, penis tamamen normal boyutta­dır. Anatomik nedenlerle (resim 1) veya kasık bölgesindeki aşırı yağlanma nedeniyle penisin vücut içinde saklanır.

 

Resim 1:
 Anatomik nedene bağlı gömük penis (solda)  ve normal penis (sağda)

 

Çocukluk çağında penisin küçük olması endişesiyle doktora başvuruların çoğunda gömük penis durumu mevcuttur. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve obezitenin artmasıyla birlikte sıklığı her geçen yıl artmaktadır (resim 2).

 


Resim 2: Kasık bölgesindeki aşırı yağlanmaya bağlı gömük penis olgusu.

 

 

Gömük penis, bazen de uygun olmayan teknik­le sünnet edilen çocuklarda veya sünnet sonrası anormal iyileşmeye bağlı da görüle­bilir. Bu vakalar sıkıştırılmış (trapped) penis olarak adlandırılır (resim 3).

 

Resim 3: Daha önce sünnet operasyonu geçirmiş bir olguda sıkıştırılmış penis görüntüsü

 

Gömük penis ile karışabilen bir başka durum da perdeli (webbed) penistir. Bura­da penis ile testis torbası arasında doğumsal bir yapışıklık vardır (resim 4).

 

Resim 4: Perdeli penis olgusu

 

Belirtileri nelerdir?

Bebeklik döneminde genel­likle aile çocuğun penisinin küçük olmasından, idrarını ileriye doğru yapamamasın­dan ve hijyeninin kolay yapılamamasından şikâ­yet eder. Ergenlik döneminde ise benzer şikâyetlerin yanı sıra psikososyal problemler daha ön plana çıkar. Her iki durumda da penis çevre derisinin hafif ola­rak aşağı yönde gerilmesi ile penis ortaya çıkar ve normal büyüklükte olduğu gözlenir.

 

Cerrahi gereklilikleri nelerdir?  

Küçük çocuklarda tekrarlayan sünnet derisi iltihapları, bunu takiben sünnet derisinin uç kısmında darlık gelişmesi (fimozis), cilt yapışıklıkları, işeme sorunları, işeme sürecinde çocuğun pipisini kontrol edememe ameliyat gereklilikleridir. Yaşı daha büyük çocuklarda ise bu durumun yaratacağı kozmetik rahatsızlık ve psikolojik sıkıntılar, özgüven eksikliği ve de ailelerin çocuğun bu durumunun ileride ki cinsel hayatıyla bağlantılı kaygıları nedeniyle tedavi edilmesi düşüncesi diğer gereklilikleredir. 

 

 

Cerrahi işlem ne zaman yapılmaktadır?

Eğer sorun penisin alt dokulara yapışma sorunu ise bu durum cerrahi yolla düzeltilmelidir. Fazla kiloya bağlı pubik bölgedeki yağlanma nedeniyle gömük penis olan olgular ise ergenliğe kadar izlenebilir. Çocuk ergenlik dönemine ulaştığında bu fazla yağ tabakası kaybolacağından ek bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Eğer obezite nedeniyle dirençli bir yağ dokusu ergenlikten sonra da sebat ediyorsa cerrahi yollarla yağ dokusunun alınması ve karın duvarı bölgesine yapılacak plastik düzeltici operasyonlarla tedavi edilir (resim 5).

Resim 5: Kasık bölgesindeki aşırı yağlanmanın liposuction ile düzeltilmesi.

 

Cerrahi işlem nasıl yapılmaktadır?

Gömük peniste uygulanan tanımlanmış birçok farklı cerrahi teknik söz konusudur. Bu tekniklerde amaç basit olarak penis ile pubik kemik ve penis ile testis torbası arasındaki açıla­rı düzelterek normal haline getirmektir. Penis tamamen etraf anormal yapışıklıklar ve bantlardan temizlenerek serbestleştirilir ve gevşek olan dokular alttaki dokulara dikilerek üst ve alt açılanmaları oluşturulur ve sünnet derisi ortaya çıkan ve normal boyutuna ve görünürlüğe kavuşan penisin alt tarafına kaplanarak tedavi edilir (resim 6).

 
Resim 6: Bir olgumuzun ameliyat öncesi ve sonrası görüntüsü