İyi Huylu Prostat Büyümesinde Robot; Robotik Basit Prostatektomi, Robotik Transvezikal Prostatektomi, Robotik Transvezikal Basit Prostatektomi

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

İyi huylu prostat büyümesi genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan ve sebebi kesin olarak bilinmeyen bir hastalıktır. İdrar kanalını saran prostat bezindeki bu büyüme idrar kanalına baskı yaparak idrar kanalında tıkanmaya ve idrarın rahat atılamamasına neden olur. Bu nedenle zamanla mesane kasında zorlanmaya bağlı olarak kalınlaşma ve hassaslaşma başlamaktadır. Sonrasında mesane kası yorulur ve güçsüzleşir. İdrarı tam olarak boşaltamaz ve idrar kesesinde (mesane) idrar kalmaya başlar.

 

İyi Huylu Prostat Büyümesi Belirtileri Nelerdir?

Gece idrara çıkmak ve gündüz sık idrar yapmak en fazla görülen belirtilerdir. Bu belirtiler kişinin sosyal yaşantısında uykusuz kalma, yorgunluk ve gitmek istediği yerde tuvalet arayışı gibi sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca, idrar akış süratinde azalma, idrar yapmaya başlamada gecikme, zorlanma, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama hissi ve idrar sonrasında damlama görülebilir.

 

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi Nasıl Yapılır?

İlk aşamada medikal tedavi (ilaç tedavisi) verilir. Medikal tedaviden beklenen sonuç alınamıyorsa ya da tedaviye rağmen iyileşmiş olan belirtiler zamanla tekrar meydana geliyorsa cerrahi tedavi gündeme gelir. Ayrıca prostat büyümesine bağlı mesanesinde taş oluşan, idrarında tekrarlayan kanamaları olan, sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren ve idrarını hiç yapamama sebebiyle sonda takılması gereken hastalarda da cerrahi yolla tedavi planlanmalıdır.

 

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Cerrahi Tedaviler Nelerdir?

Cerrahi tedavinin belirlenmesinde hastanın yaşı, kullandığı ilaçlar, ek hastalıkları ve prostat büyüklüğü dikkate alınır. Prostat büyümesinin ameliyatla tedavisinde bazı klasik yöntemler (transüretral prostat rezeksiyonu ve açık prostatektomi) ve daha yeni olarak lazerli yöntemler mevcuttur. Açık, laparoskopik ya da robotik cerrahi prostat ağırlığı 100 gramın üzerindeki prostatlarda düşünülebilir.

 

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Robot Nasıl Kullanılır?

İyi huylu prostat büyümesinde robot, prostat dokusunun tamamen çıkarılmasını sağlayan, açık ameliyata benzer sonuçlar veren, yeni bir kapalı cerrahi yöntemdir. Burada robot, prostat kanserinde kanserli dokunun çıkartılmasında uygulanan teknikten daha farklı şekilde kullanılır, ancak prostat kanserinde uygulanan teknikteki robot kollarının sayısı ve yerleşim yerleri benzerdir. Teknik olarak, burada prostat kanserinden farklı olarak ilk önce mesane açılır. Mesane boynundan prostata ulaşılır ve kapsülü bırakılıp prostatın büyümüş dokuları tek parça halinde çıkartılır ki buna robotik transvezikal basit prostatektomi denir (Resim 1 ve 2). Görüntü olarak adeta mandalinanın kabuğunu bırakıp içini çıkarmaya benzerResim 1:
İyi huylu prostat büyümesinde transvezikal basit prostatektomi tekniği. 

 
Resim 2: Bu teknikle çıkarttığım farklı hastalara ait prostat dokuları
 

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Robotun Avantajları Nelerdir?

Robotik yöntemin kendisinden kaynaklanan pek çok teknolojik avantajları yanında, ameliyat tekniğiden kaynaklanan ilave bazı avantajları da vardır. Burada prostat dokusu kapsülünden soyularak çıkartıldığı için geride prostat dokusu kalmadığından hastada bir daha iyi huylu prostat büyümesi gelişmez. Yine geride prostat dokusu kalmadığı için ameliyat sonrası sondası çekilen hastalarda idrar yaparken yanma hissi yaşanmaz. Prostat dokusu tek parça halinde bozulmadan çıkartıldığı için patologlar tarafından daha rahat incelenir ve olası kötü huylu yapıların gözden kaçma ihtimali düşer.

 

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Robotun Dezavantajları Nelerdir?

Robotik cerrahi ameliyatının bütün diğer ameliyatlarda olduğu gibi anesteziye bağlı olarak bazı riskleri bulunmaktadır. İlaveten kanama, enfeksiyon ve açık ameliyata geçilme ihtimali de olabilir, ancak bu riskler nadirdir.

 

Robotik İyi Huylu Prostat Büyümesi Ameliyatında Doktorun Önemi Var mıdır?

Ürolojik tüm ameliyatlarda olduğu gibi ameliyatı yapan doktorun tecrübeli olması çok önemlidir. Robotu kontrol eden sonuçta bir cerrahtır Başarılı ve daha sorunsuz bir ameliyat için robotik cerrahide uzman bir doktora ameliyat olmak gerekir.