Mesane Divertikülünde Robot; Robotik Divertikülektomi

Mesane Divertikülü Nedir?

Mesane divertikülü doğuştan (konjenital) ya da sonradan (edinsel) gelişebilen, mesane duvarında içi idrarla dolup boşalan ve adeta ayrı bir idrar kesesi görüntüsü veren bir durumdur. Kazanılmış formunda mesane çıkışında tıkanıklık, sinir hasarına bağlı mesanenin iyi çalışmaması ve daha önceki cerrahiler sebep olabilir.

 

Mesane Diverikülü Nasıl Tedavi Edilir?

Doğuştan mesane divertikülünün standart tedavisi divertikülün açık yöntemle çıkartılmasıdır. İlave olarak laparoskopik ve robotik yöntemler de sayılabilir. Bu iki yöntemin sonuçları açık yönteme benzemektedir. Laparoskopik divertikülektomi çocuklarda tarif edilmiş olmasına rağmen bu yöntem teknik olarak zordur. Robotik divertikülektomi ise iyi bir seçenektir. 

 

Robotik Divertikülektominin Avantajları Nelerdir?

Robotun divertikülektominin açık veya laparoskopik divertikülektomiye göre birçok avantajı bulunmaktadır. Robotik sistemde mevcut üç boyutlu görüntüleme; divertikülün ve çevresindeki yapıların daha iyi görüntülenmesini sağlar ve divertikül yakınındaki anatomik yapılar olan vaz deferens ve üreterin güvenli diseksiyonuna izin verir. Robotik aletlerin el becerisi ve hareket kabiliyeti bir taraftan da mesanenin kapatılması sırasında vücut içinde dikişin daha kolay uygulanmasını sağlar. Ben de  çocuklarda robotik divertikülektomi operasyonunu yıllardır güvenle uygulamaktayım.  

Beş yaşında bir çocuk olguda sağ tarafta Hutch divertikülü ve birlikte o tarafta vezikoüreteral reflü mevcuttu. Olgumuza robotik divertikülektomi ve o taraf üreterine reimplantasyon uyguladım (Resim 1). 
Resim 1:
Sağ tarafta Hutch divertikülü ve vezikoüreteral reflüsü olan olgumun sistografik (A, B), sistoskopik (C) ve şematik (D)  ile ameliyat esnasındaki görüntüsü ile (sol alt resim mavi ok) ve çıkartılmış görüntüsü (sağ alt resim)

 

Yine 6 aylık bir bebeğimizde yine Hutch divertikülü ve o taraf üreterinde 5 dereceden vezikoüreteral reflüsü vardı. Bu olgu muhtemelen robotik divertikül ameliyatı olan dünyadaki en küçük vakadır. Olgumuzun divertikülünü robotla çıkartıp o taraf üreterini yeniden mesaneye ağızlaştırdım (Resim 2).Resim 2:
6 aylık bir bebekte Hutch divertikülünün sistoskopik görünümü (sol alttaki resim), sağa grade 5 vezikoüreteral reflü (sağ üstteki resim), robot trokarlarının yerleşimi (altta ortadaki resim) ile çıkartılmış divertikülün görüntüsü (sağ alttaki resim).

 

Robotik Mesane Divertikül Ameliyatında Doktorun Önemi Var mıdır?

Ürolojik tüm ameliyatlarda olduğu gibi ameliyatı yapan doktorun tecrübeli olması çok önemlidir. Robotu kontrol eden sonuçta bir cerrahtır Başarılı ve daha sorunsuz bir ameliyat için robotik cerrahide uzman bir doktora ameliyat olmak gerekir.