Penis Eğriliği

Penis eğriliği (penil kurvatur) nedir?

Penil kurvatur, penisin öne, arkaya veya yanlara doğru eğik olması demektir (resim 1). Penisin sertleşmesi halinde belirgin hale gelir. Hipospadias (idrar deliğinin olması gereken yerden daha aşağıda bulunması) denilen doğumsal anomali ile birlikte de olabilir. Yaklaşık 200 bebekte bir görülür.

 

Resim 1: Aşağıya doğru 50 dereceden fazla kurvaturü olan bir olgumuzun resmi

 

Penil kurvatür sebepleri nelerdir?

  • Cilt kordisi: Sadece penis cildindeki anormal fibrotik doku (sert bağ dokusu) sebebi ile peniste eğrilik söz konusudur.
  • Fibrotik fasya: Penisin cilt altındaki fasya denilen dokularında anormal fibrotik dokular nedeni ile eğrilik oluşur.
  • Korporal uyumsuzluk: Penisin ereksiyonunu (sertliğini) sağlayan silindirik yapıların birbiri ile uyumlu olarak gelişim gösterememesi durumunda gelişir. Penisin anatomik yapısında ereksiyonu sağlayan kan damarı içeren iki adet süngerimsi doku ile içinde idrar yolunun bulunduğu bir adet süngerimsi doku (üretra) bulunmaktadır. Anne karnında bu süngerimsi yapıların birinde gelişme geriliği olabilmektedir. Bu durum ereksiyon esnasında gelişimin az olduğu tarafa doğru penisin eğrilmesine neden olmaktadır. 
  • İdrar kanalı (üretra) kısalığı: İdrar kanalının kısa olması da penisdeki ereksiyondan sorumlu silindirlerin uyumsuz gelişimine ve öne doğru eğrilmesine neden olur. Hipospadias hastalarında üretra gelişimi daha az olmakta ve ereksiyon esnasında penis aşağıya doğru eğrilmektedir.

 

Tanısı nasıl konur?

Eğrilik genellikle pipinin sertleştiği zamanlarda idrar yaparken fark edilir. Bu bebeklik döneminde pek fark edilmeyebilir. Ancak çocuk idrarını tutmaya başladığında özellikle ayakta idrar yaptığında eğri işediği ya da ayağına doğru işediği, direk karşıya işeyemediği fark edilerek tanınır.

Çocuğun ereksiyonu esnasında ailesi tarafından çekilecek fotoğrafları hekimin tanı koyması ve cerrahi tedaviye karar vermesinde yardımcı olur. Penis eğriliği 20 dereceye kadar aşağıya, yukarıya, sağa sola olarak her erkekte görülebilir. 20 dereceye kadar olan penis eğrilikleri cinsel fonksiyonu bozmadığından normal kabul edilir ve tedavi gerektirmez. Kurvatur açısının 30 derece üzerinde olması klinik olarak önemli kabul edilir ve cerrahi tedavi önerilir.

 

Cerrahisi nasıl yapılmaktadır?

Ameliyat ameliyathanede ve genel anestezi altında yapılır. Ameliyat esnasında ilk yapılan işlem penis cildini sünnet derisinden ayıracak şekilde çepeçevre bir kesi yapmaktır. Daha sonra penis köküne kadar cilt serbestleştirilir. Bu sayede muhtemel bir cilt kordisi tedavi edilmiş de olur. Sonrasında ise penil kurvaturun tam açısını belirlemek amacı ile yapay ereksiyon yapılır. Bu sayede penil kurvaturun gerçek derecesi ve şiddeti belirlenir. Penil kurvatura neden olabilecek fasyalardaki fibrotik dokular gözlemlenir ve eğer varsa bunlar çıkarılır. Bazen bu anormal dokuların çıkarılması da kurvaturu düzeltebilir.

Her şeye rağmen penil kurvatur düzelmedi ise bu durumda başa cerrahi tekniklere karar verilir. Bu tekniklerin seçiminde kurvaturun derecesi kadar cerrahın deneyimi de çok önemlidir. Penil plikasyon denen teknik özellikle penisteki eğriliğin çok fazla olmadığı ve uygulama sonrası penisin kısalmayacağı düşünülen durumlarda tercih edilir. Bu teknikte eğriliğin en fazla olduğu nokta belirlenir ve bu noktanın tam karşı tarafından erimeyen dikişlerle penis eğriliği düzeltilir. Pile dikişlerinin penisinin simetrisini bozmaması penisi aşırı kısaltmaması ve sinir ve damarlardan uzak konulması gereklidir (resim 2).

 

 
Resim 2: Sol yana doğru eğriliği olan bir başka çocuk olgumuzda pile şeklinde kalıcı dikişler ile eğriliğin düzeltilmesi

 

 

Başka bir yöntem de eğri olan bölüme vücudun başka bir yerinden bir doku (genellikle damar veya deri) ile yama koymaktır. Bu teknik penisteki eğriliğin daha fazla olduğu durumlarda tercih edilir. Bu teknikte penisteki eğri bölge enine kesilir ve bu bölgeye damar veya deri yama olarak konulur. Penisteki eğriliğin çok daha fazla olduğu durumlarda sağlam tarafa plikasyon, eğri tarafa yama yapmak da gerekebilir. Ameliyat esnasında penil kurvaturun sebebinin korporal uyumsuzluk olduğu belirlenirse bu durumda penisi oluşturan yapılar hepsi birbirinden ayrılır. Bu çok daha agresif ve zor tekniktir. İki silindir, idrar yolu ve penisin damar-sinir paketi ayrılır ve silindirlerdeki rotasyon düzeltilebilir. Bazen bu esnada plikasyon da uygulanabilir.

 

Penis Eğriliği Ameliyat Sonrası Tekrarlayabilir mi?

Penis eğriliğinin ameliyat sonrası tekrarlaması özellikle çocuklarda çok nadirdir, ancak bu eğriliğin derecesine göre ikinci bir ameliyat gerektirebilir.