Üreterovezikal Bileşke Darlığında Robot; Robotik Üreteral Reimplantasyon, Robotik Üreteroneosistostomi

Üreterovezikal Bileşke Darlığı Nedir?

Üreterovezikal bileşke idrarı böbrekten idrar torbası adı verilen mesaneye taşıyan tüp şeklindeki üreterler ile mesanenin birleştiği yerdir. Üreterovezikal bileşke darlığı bu bölgedeki tıkanmayı tanımlar. Darlık durumunda idrar mesaneye kolayca boşalamaz; idrar üreterde biriktiği için üreterde genişlemeye (megaüreter) ve böbrekte genişlemeye (hidonefroz) neden olur.   

 

Üreterovezikal Bileşke Darlığı Nasıl Tedavi Edilir?

Bu hastaların yakın izlenmesi gerekir. Eğer tıkanıklık böbrek çalışmasını bozuyorsa mutlaka cerrahi tedavi yapılması gerekir. Üretrovezikal bileşke tıkanıklığında cerrahi tedavi böbrek işlevinin korunması amacıyla yapılır.

 

Açık Üreteral Reimplantasyon (Üreteroneosistostomi) Nedir?

Bu cerrahi işlemde dar ve anormal gelişen üreter alt ucu çıkartılır (Resim 1). Çok genişlemiş üreterlerde üreter çapı daraltılır ve üreter ya mesane içinden veya mesane dışından hazırlanan yeni bir yolla reflü olmayacak tarzda mesaneye tekrar birleştirilir. Cerrahi tedavinin başarısı yüksektir ve %96-98’e kadar yükselmektedir.

 
Resim 1: Sol üreterovezikal darlıklı bir olgumda üreterin serbestleştirildikten ve kesildikten sonraki görüntüsü. Beyaz ok üreterin alt ucundaki dar segmenti gösteriyor.
 

Başka Cerrahi Tedavi Seçenekleri Var Mıdır?

Diğer tedavi seçenekleri ise kapalı yöntemlerle (laparoskopik ve ya robotik) üreteral reimplantasyondur. Bu yaklaşımlarda cilt kesisi yerine karın duvarında açılacak 3-4 küçük delikten yerleştirilen kamera ve diğer aletler ile vücut içine girilir (Resim 2). Her iki tedavi seçeneğini de hastalarıma başarıyla uygulamaktayım. 


Resim 2:
Robotik üreteroneosistostomi yaptığım bir olguda trokarların yerleşimi ve hastanın pozisyonu

 

Robotik Üreteral Reimplantasyonun Avantajları Nelerdir?

Avantajları; cilt kesisinin küçük olması, optik büyütme altında daha büyük ve net görüntü sağlanması, ameliyat sonrası ağrının az olması, ameliyat sonrası hastanede kalış süresinin kısa oluşu (1- 2 gün), iyileşmenin ve normal hayata dönüşün daha hızlı olmasıdır.

 

Robotik Üreterovezikal Bileşke Darlığı Ameliyatında Doktorun Önemi Var mıdır?

Ürolojik tüm ameliyatlarda olduğu gibi ameliyatı yapan doktorun tecrübeli olması çok önemlidir. Robotu kontrol eden sonuçta bir cerrahtır Başarılı ve daha sorunsuz bir ameliyat için robotik cerrahide uzman bir doktora ameliyat olmak gerekir.