Vezikoüreteral Reflüde (VUR) Robot; Robotik Üreteral Reimplantasyon, Robotik Üreteroneosistostomi

VUR Nedir?

Böbreklerin en önemli işlevleri kandaki zehirli maddeleri temizleyerek bunların idrar olarak atılmasını sağlamaktır. İdrar böbrekler tarafından yapıldıktan sonra üreter olarak adlandırılan tüpler vasıtası ile idrar torbasına (mesane) ulaştırılıp depolanır. Her iki tarafta üreter ve mesane arasında adeta bir kapak mekanizması ile idrarın geriye, yani böbreklere kaçması engellenir. Vezikoüreteral reflü idrarın mesaneden böbreklere geri kaçması durumudur.

 

VUR’ un Riskleri Nelerdir?

Bu çocuklarda piyelonefrit dediğimiz üriner sistem enfeksiyonu, buna bağlı böbrek hasarı, yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği daha sık görülür.  

 

VUR Tedavisi İçin Açık Cerrahi Nasıl Yapılır?

Çok çeşitli ve etkili açık operasyon teknikleri mevcuttur. Bu ameliyatlara üreteral reimplantasyon veya üreteroneosistostomi denir. Bunları mesane içinden (intravezikal) veya dışından (ekstravezikal) yapmak mümkündür (Resim 1). Bu yöntemler % 95-98 başarı sonuçlarıyla altın standarttır. Operasyondan sonra birkaç gün süre ile mesaneye bir kateter yerleştirilir. Hasta yaklaşık olarak hastanede 2-5 gün arasında tutulur. Açık cerrahi ile ilişkili ameliyat sonrası ağrı, idrarda kan (hematüri), mesane kasılmasına bağlı semptomlar, üreter tıkanıklığı ile düzelmeyen veya yeni oluşan VUR gibi anlamlı sıkıntılar bulunmaktadır.Resim 1:
Mesane açılmadan açık üreteral reimplantasyon tekniği

 

Laparoskopik Üreteral Reimplantasyon Nedir?

Bu problemleri minimalize etmek amacıyla laparoskopik üreteral reimplantasyon teknikleri ortaya çıkartılmıştır. Ancak klasik laparoskopik üreteral reimplantasyon zor bir yöntemdir ve deneyimli cerrahlar için bile öğrenme eğrisi uzundur.

 

Robotik Üreteral Reimplanrasyon Nasıl Yapılılır?

Robotik sistem ile görüş kalitesinin ve aletlerin manevra kabiliyetinin artması bu yöntemin uygulanabilirliğini kolaylaştırmıştır. Robotik yöntem açık yöntem gibi; hem mesane içinden (intravezikal) hem de mesane açılmadan (ekstravezikal) uygulanabilir. Robotik intravezikal yöntem ekstravezikal ile kıyaslandığında teknik olarak daha zordur. Robotik ekstravezikal üreteral reimplantasyon daha sık kullanılır. İki taraflı açık ekstravezikal üreteral reimplantasyon %10’lara varan geçici üriner retansiyon (idrar yapamama) ile ilişkilidir. Robot yardımlı yöntemde 3 boyutlu görüntü ve dokuların dikkatli ayrımı (diseksiyon) ile bu risk minimalize edilebilir. Robotik ekstravezikal yaklaşımın başarı oranı açık yaklaşıma benzerdir ancak komplikasyonsuz değildir.

Ekstravezikal üreteral reimplantasyon benim çocuklarda en fazla yaptığım robotik ürolojik operasyondur (Resim 2, 3 ve 4). En küçük olgum 1 yaşındadır.  Robotun hazırlanması dâhil toplam operasyon süresi ortalama 103 dakikadır ve hastalar ortalama 2 gün hastanede kalıp şifa ile taburcu olmaktadır.

Resim 2:
Tek taraflı (sağ) vezikoüreteral reflüsü olan 3 yaşında bir kız olgumda robotik üreteral reimplantasyonda trokarların yerleştirilmesi

 
Resim 3: Üç yaşında kız olgumda robotik sağ üreteral reimplantasyonun bitmiş hali


 
Resim 4: Sol grade 4, sağ grade 1 vezikoüreteral reflü nedeniyle iki taraflı robotik üreteral reimplantasyon yaptığım hastamın ameliyat sonrası görünümü
 

Robotik Vezikoüreteral Reflü Ameliyatında Doktorun Önemi Var mıdır?

Ürolojik tüm ameliyatlarda olduğu gibi ameliyatı yapan doktorun tecrübeli olması çok önemlidir. Robotu kontrol eden sonuçta bir cerrahtır Başarılı ve daha sorunsuz bir ameliyat için robotik cerrahide uzman bir doktora ameliyat olmak gerekir.